Thursday, 12/12/2019 - 21:20|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Quế Võ
Chương trình Bồi dưỡng giáo viên hè 2016 về chính trị tư tưởng

Chương trình Bồi dưỡng giáo viên hè 2016 về chính trị tư tưởng

Từ ngày 8/8 đến ngày 13/8/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quế Võ tổ chức các lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị